คุณโอฬาร ธีระสถิตย์ชัย บริษัท ฮีโนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
24 กรกฎาคม 2020
คุณจิรวัฒน์ สันติสุขุมาลย์ บริษัท เอส เอ ไอ ที ไอ แพลตฟอร์ม จำกัด
24 กรกฎาคม 2020

บริษัท อัศวินแมชชีนเนอรี่ จำกัด

คุณอัศวิน เจ้าของบริษัท อัศวินแมชชีนเนอรี่ จำกัด

ความคาดหวังจากการเข้าร่วม

คาดหวัง การยกระดับการใช้เครื่องมือ เครื่องจักรกลการเกษตรซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการ ปลูก จนถึงเก็บเกี่ยวอ้อย และส่งถึงอุตสาหกรรมน้ำตาล

ความประทับใจในการเข้าร่วมโครงการ

ขอบคุณทางมหาวิทยาลัยและกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่จัดทำแอปพลิเคชันเพื่อรวบรวมผู้ใช้บริการเครื่องจักรกลและสินค้าเกษตร และรวมกลุ่มให้เกษตรกรมีจุดเชื่อมโยงการผ่านแอปพลิเคชัน

เกี่ยวกับบริษัท

ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการนี้ คือ รถตัดอ้อยทั้งใหม่และมือสองที่นำเข้าจากต่างประเทศเพื่อนำมาขายให้กับกลุ่มโรงงานน้ำตาล และกลุ่มเกษตรกร ในส่วนของการเพาะปลูก มีเรื่องของเครื่องมือในการเตรียมดินมีตั้งแต่ 30 แรงม้าจนถึง 200แรงม้า ไปจนถึงกระบวนการเก็บเกี่ยว การเผาอ้อย โดยใช้เครืองอัดใบอ้อย และอัดฟางเข้ามาแก้ปัญหาการเผา ซึ่งเป็นการช่วยรัฐบาลในการลดปัญหาฝุ่น p.m. 2.5

Comments are closed.