นายจิรพัชร์ ฐิติกรสกลวงศ์ บริษัท เกษตรอินเตอร์ 42 จำกัด
22 กรกฎาคม 2020
คุณภพภร อยู่เจริญ บริษัท ศักดิ์พัฒนาการเกษตร จำกัด
23 กรกฎาคม 2020

บริษัท เทวดา คอร์ป จำกัด

คุณเจนณรงค์ มากเอียด (ผู้จัดการทั่วไป) บริษัท เทวดา คอร์ป จำกัด ให้บริการเกี่ยวกับโดรนเพื่อการเกษตร

ความคาดหวังจากการเข้าร่วม

เมื่อได้เข้าร่วมโครงการนี้แล้ว ควดหวังว่าอุตสาหกรรมการเกษตรจะได้รับการพัฒนา  ให้การเกษตรกรรมของไทย ได้รับการยกให้เป็นครัวของโลก ต่อไป

ความประทับใจในการเข้าร่วมโครงการ

เมื่อได้ร่วมงานกับ กระทรวงอุตสาหกรรมและ มทร.ธัญบุรี ก็ได้รับความรู้ ข้อมูลในการทำงาน และเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรม  application  ทำให้บริษัท และเกษตรกร เข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้น

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัทดำเนินงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการเกษตร โดยใช้ application และโดรน ในการฉีดพ้นปุ๋ย  สารชีวภัณฑ์  และโดรนเพื่อสำรวจพื้นที่  วิเคราะห์โรคพืช ดิน น้ำ ลม ไฟ ร่วมกับเครื่องมือภาคพื้นดิน

 

Comments are closed.