คุณภพภร อยู่เจริญ บริษัท ศักดิ์พัฒนาการเกษตร จำกัด
23 กรกฎาคม 2020
คุณทวีพงศ์ สุธรรมพันธุ์ บริษัท พาวเวอร์ อโกรเทค (ประเทศไทย) จำกัด
23 กรกฎาคม 2020

บริษัท เก้าไร่ บิซิเนส โซลูชันส์ จำกัด

คุณภควัท ทศภานนท์ (ผู้ร่วมก่อตั้งและพัฒนาการตลาด) บริษัท เก้าไร่ บิซิเนส โซลูชันส์ จำกัด ผลิต application สื่อกลางระหว่างเกษตรกร และผู้ให้บริการโดรน

ความคาดหวังจากการเข้าร่วม

ได้รับความรู้จากวิทยากร  และได้เครือข่ายของเกษตรกรและผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตรแถวหน้าของประเทศ

ความประทับใจในการเข้าร่วมโครงการ

ขอบคุณกระทรวงอุตสาหกรรมและ มทร.ธัญบุรี ที่จัดสรรค์วิทยากรที่มีประสบการณ์ และมีชื่อเสียง มาให้ความรู้ในวันนี้

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท เก้าไร่ บิซิเนส โซลูชันส์ จำกัด ผลิต application สื่อกลางระหว่างเกษตรกร และผู้ให้บริการฉีดพ้นสารต่างๆ ผ่านโดรน สามารถติดต่อได้ที่บริษัทได้เลยครับ

 

Comments are closed.