คุณเจนณรงค์ มากเอียด (ผู้จัดการทั่วไป) บริษัท เทวดา คอร์ป จำกัด
23 กรกฎาคม 2020
คุณภควัท ทศภานนท์ บริษัท เก้าไร่ บิซิเนส โซลูชันส์ จำกัด
23 กรกฎาคม 2020

บริษัท ศักดิ์พัฒนาการเกษตร จำกัด

คุณภพภร อยู่เจริญ (เจ้าหน้าที่ประสานงานสำนักงานและเจ้าหน้าที่ต่างประเทศ) บริษัท ศักดิ์พัฒนาการเกษตร จำกัด ผลิตรถเกี่ยวข้าวโดยช่างฝีมือชาวไทย

ความคาดหวังจากการเข้าร่วม

ทางบริษัทคาดหวังด้านช่องทางการตลาดรูปแบบใหม่ให้กับเครื่องจักรกลการเกษตรของบริษัท

ความประทับใจในการเข้าร่วมโครงการ

ประทับใจในการพัฒนาแบบไม่หยุดยั้งของทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วน  ที่ร่วมกันผลักดันเครื่องจักรกล และการเกษตร ให้ก้าวหน้าต่อไป

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ศักดิ์พัฒนาการเกษตร จำกัด เป็นบริษัทที่ผลิตรถเกี่ยวข้าวของคนไทย  โดยช่างฝีมือชาวไทย บริษัทตั้งอยู่ที่ลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ผู้ที่สนใจรถเกี่ยวข้าวสามารถเข้าไปติดต่อที่บริษัท หรือที่เว็บไซต์  www.sakpattana.com

 

Comments are closed.