คุณศิริภรณ์ สิงห์โตทอง ผจก.ฝ่ายการตลาด บริษัท โชคชัยจักรกลเกษตร จำกัด
22 กรกฎาคม 2020
นายจิรพัชร์ ฐิติกรสกลวงศ์ บริษัท เกษตรอินเตอร์ 42 จำกัด
22 กรกฎาคม 2020

บริษัท เรดิเทค จำกัด

นายธีรพร กิ่งสุวรรณวงศ์ บริษัท บริษัท เรดิเทค จำกัด ผู้ผลิตเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์  แบบเคลื่อนที่ได้

ความคาดหวังจากการเข้าร่วม

1.ต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน เพื่อนำมาพัฒนาองค์ความรู้และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

2.ให้ภาครัฐช่วยจัดหาตลาดและช่องทางกระจายสินค้า เพื่อรองรับการขยายตลาดและผลิตภัณฑ์ใหม่

ความประทับใจในการเข้าร่วมโครงการ

ผมมีความประทับใจผู้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาด้วยความตั้งใจ เพื่อพัฒนาและเชื่อมโยงผู้ประกอบการอย่างแพร่หลายในวงกว้าง ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศในด้านการเกษตรที่มีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในด้านการเกษตรมากยิ่งขึ้น และต้องขอขอบคุณกระทรวงอุตสาหกรรม และ มทร.ธัญบุรี ที่ได้จัดโครงการดีๆดังกล่าว

เกี่ยวกับบริษัท

ปัจจุบันบริษัทฯมีผลิตภัณฑ์หลากหลายอย่างด้วยกัน ประกอบไปด้วย
1. เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ได้ ขนาดเล็ก
2. เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ได้ ขนาดใหญ่ รองรับพื้นที่การใช้งานได้ 15 ไร่
3. เครื่องตีน้ำออกซิเจน พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดเล็ก และขนาดใหญ่

Comments are closed.