นายธีรพร กิ่งสุวรรณวงศ์ บริษัท เรดิเทค จำกัด
22 กรกฎาคม 2020
คุณเจนณรงค์ มากเอียด (ผู้จัดการทั่วไป) บริษัท เทวดา คอร์ป จำกัด
23 กรกฎาคม 2020

บริษัท เกษตรอินเตอร์ 42 จำกัด

นายจิรพัชร์ ฐิติกรสกลวงศ์ บริษัท เกษตรอินเตอร์ 42 จำกัด เป็นผู้ออกแบบ ผลิต และติดตั้งเครื่องลดความชื้น

ความคาดหวังจากการเข้าร่วม

1.มีผู้มาใช้บริการ และผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯมากขึ้น

2.ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในด้านต่างๆมากขึ้น เช่น เงินทุนหมุนเวียน และเทคโนโลยีต่างๆที่ใช้ในกระบวนการผลิต

ความประทับใจในการเข้าร่วมโครงการ

มีความยินดี ละรู้สึกภูมิใจที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการที่ทำให้บริษัทมีโอกาสเป็นที่รู้จักมากขึ้นและได้ขยายบริการให้มากขึ้น  และขอขอบคุณ กระทรวงอุตสาหกรรม และ มทร.ธัญบุรี ที่ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท โชคชัยจักรกลเกษตร  จำกัด ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย
1. เครื่องลดความชื้นข้าวเปลือก ข้าวโพด
2. เตาไซโคลน ให้กำเนินความร้อนเพื่อเอาไปใช้อบข้าวเปลือก ข้าวโพด หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ต้องการความร้อนไปใช้อบ
3. ระบบลำเลียงต่างๆ เช่น สายพานกระพ้อลำเลียง (Bucket Belt Elevator)
4. ถังเก็บข้าวเปลือก ข้าวสาร
5. เครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธ์

 

Comments are closed.