ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ
18 มิถุนายน 2020
เครื่องจักรเพื่อการแปรรูปอาหารจากผลิตผลทางการเกษตร
10 กรกฎาคม 2020

โครงการ E-LEARNING เพื่อพัฒนาแนวคิด ปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมไทย

 

 

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ “ฟรี”
เพื่อพัฒนาสู่การเป็นสุดยอดผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม
พบกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าของกิจการระดับประเทศ อาทิ คุณต๊อบ “เถ้าแก่น้อย”, คุณฝน นานาฟรุ้ต, คุณสมเกียรติ ผักอร่อย,คุณเมษ์ อาฟเตอร์ยู ที่จะมาให้ความรู้ เผยเคล็ดลับ และบอกเล่าประสบการณ์แบบไม่มีกั๊ก
โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ
ดังนั้นผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการนั้นจำเป็นต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขของโครงการดังต่อไปนี้คือ
เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน, วิสาหกิจรายเดี่ยว หรือ OTOP
เป็นผู้ประกอบการชุมชน หรือประชากรทั่วไป
เป็นเกษตรกรรายย่อย หรือ สถาบันเกษตรกร
ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องสามารถเข้าร่วมเรียนด้วยตัวเองได้ครบตามวันเวลาที่ได้รับรายละเอียดไว้ล่วงหน้า
ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องยินดีให้ความร่วมมือในการทำงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากวิทยากร ตามวัตถุประสงค์ของการอบรมในแต่ละครั้ง
ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องกรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน รวมทั้งยินดีเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจที่จำเป็นกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อประโยชน์ในการประเมินผลโครงการทั้งก่อน ระหว่าง และหลังเสร็จสิ้นการเข้าร่วมโครงการ
ผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีความพร้อมในการเผยแพร่ผลการอบรมในกรณีที่เป็น Success Case เพื่อการประชาสัมพันธ์และเป็นต้นแบบให้กับผู้ร่วมโครงการ

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

  • กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
  • วิสาหกิจชุมชน
  • วิสาหกิจชุมชนรายเดี่ยว
  • OTOP
  • เกษตรกรรายย่อย
  • สถาบันเกษตรกร
  • ผู้ประกอบการชุมชน
  • ประชาชนทั่วไป

 

 

 

Comments are closed.